2019 තරඟය පිළිබඳ

පසුබිම

අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට රජය මගින් ඉහල ප්‍රමුඛ තාවයක් ලබා දී ඇත. 2016 සැප්තැම්බර් මසදී ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් සූර්ය බලශක්තිය සඳහා සංවර්ධන වැඩසටහනක් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. ඒ අනුව වර්ෂ 2025 වන විට ගෘහ ඒකක මිලියනයක් මගින් මෙගා වොට් 1000 පමණ සුර්ය බල ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලි බල සැපයුමට එකතු කරනු ඇත.

පෞද්ගලික ගෘහ ඒකක වල මේවා ස්ථාපිත කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සූර්ය පැනල පද්ධති මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් මුල්‍යමය දිරි දීමනාවක් මෙන්ම අතිරේක ශක්තිය ජාතික විදුලි බල ජාලයට සැපයීම වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීමක් ද සිදු කරනු ඇත. ‘සූර්ය බලශක්තිය සඳහා වන සංග්‍රාමය’ (Battle for Solar Energy) ව්‍යාපෘතිය මගින් රජය පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය පුළුල් කිරීම සඳහා සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉහල ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දී ඇති බව අවධාරණය කෙරේ.

මේ ආකාරයේ බලශක්ති සංක්‍රමණයක් (පරිවර්තනයක්) සඳහා සමාජය තුළ ඉහළ දැනුවත්භාවයක් මෙන්ම නැවත ප්‍රති නිර්මාණය කල හැකි සාර්ථක ආදර්ශ ව්‍යාපෘති අවශ්‍ය වේ. එබැවින්, හරිත බලශක්ති ශූරයා වැඩසටහන තුළින් අරමුණු කරනුයේ ස්වකීය නිර්මාණාත්මක අදහස් බෙදා හදා ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව දිරිගැන්වීමයි.

හරිත බල ශක්ති ශුරයා තරඟාවලියට ඉදිරිපත් වීමට ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකීය පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට හෝ කිහිපයකට හැකි අතර ප්‍රවර්ධන කාලය තුල පළාත් වල පවත්වන වැඩමුළු මගින් වඩාත් ප්‍රශස්ථ ව්‍යපෘති වාර්තා ලබා දීමට හැකි වන පරිදි උපදේශණ වැඩමුළු පැවැත්වීම මගින් හා තෝරාගත් සාර්ථක අදහස් සඳහා සියුම් වෙනස්කම් පිළිබඳ හැඩගැස්වීමේ වැඩමුළුවකින් (FINE TUNING WORKSHOP) සහ වැඩිදුර තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම මගින් වඩාත් ප්‍රයෝගික හා සාර්ථක ව්‍යපෘතියක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්තාව සැලසෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා හරිත බලශක්ති ශූරයා තරඟාවලිය දියත් කරනු ලබන්නේ තෙවන වරටයි. වර්ෂ 2016 දී කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය ලැබූ අතර , 2017 වසරේ ජයග්‍රහණය ලැබූ යෝජනාව ඉදිරිපත් කොට තිබූයේ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) විසින් වන අතර ස්වකීය පුහුණු ආයතනය තුළ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සාකල්‍ය ප්‍රවේශයක් එමගින් යෝජනා කරන ලදී. ජීව වායු ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීම, PV පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම සහ නාගරික කොම්පෝස්ට් ගෙවත්තක් සැකසීම එම යෝජනාවට ඇතුළත් විය.

මෙම තරඟාවලිය සැකසුම් කොට ඇත්තේ තරඟාවලියට සහභාගි වන්නන් සහ හරිත බලශක්ති විශේෂඥයින් අතර ප්‍රතිඵලදායී සහයෝගිතාවයක් ඇති කිරීම මගින් නිර්මාණාත්මක බලශක්ති විසඳුම්වලට අවතීර්ණ වීම සඳහා පසුබිමක් ඇති කිරීමයි. වැඩමුළු අතරතුරදී සහභාගිවන්නන්ට තිරසර බලශක්ති විසඳුම් සැලසුම්කරණය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ අවබෝධයක් අත්පත් කර ගැනීමට හැකි වන අතර මතු පරම්පරාවන් සඳහා ප්‍රතිලාභ සැලසෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා පරිසරයට හරිත අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම කෙරෙහි දායක වනු ඇත.

පොදු තොරතුරු

අභිමතාර්ථය

ප්‍රජාව තුළ ජීවත් වන පුද්ගලයන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති විසඳුම් භාවිතයට ගැනීම සඳහා තුඩුදෙන සංකල්ප ප්‍රවර්ධනය කිරීම තරඟාවලියේ අරමුණ වී ඇත. තවද ශ්‍රී ලංකාව තුළ නැවත ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම සඳහා ආදර්ශයට ගත හැකි හරිත බලශක්ති විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම තරඟාවලිය තුළින් අපේක්ෂිත තවත් ප්‍රතිඵලයකි.

විෂයපථය

යෝජිත ව්‍යාපෘති තුලින් පහත අභිමතාර්ථ වලින් එකක් හෝ දෙකම ආවරණය විය යුතුය.

බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීම:
බලශක්තිය පිරිමැසීම/බලශක්ති නාස්තිය අවම කිරීම කෙරෙහි දායකත්වය දක්වන අදහස්
උදා : LED හෝ CFL බල්බ භාවිතය, බයිසිකල් (පාපැදි) මිතුරු ගම්මාන ආදී

පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම:
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මගින් බලය සැපයෙන කර්මාන්ත සහ ක්‍රියාවලීන්
උදා : සූර්ය බලශක්තියෙන් දැල්වෙන වීථි පහන් (ලාම්පු)/කාබනික අපද්‍රව්‍ය වලින් ජීව වායුව, ආදී

අයදුම්කළ හැකි අවසන් දිනය

ව්‍යාපෘතිය සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළහැකි අවසන් දිනය 2019 අප්රේල් 30 වේ. අන්තර්ජාලය හරහා හෝ අයදුම්පත‍්‍රය භාවිතා කරමින් තැපැල් මගින් හෝ අයදුම් කළ හැකිය (තැපැල් දින මුද්‍රාව අනුව දිනය තීරණයකෙරෙනුඇත).

අයදුම්පත් තැපෑලෙන් එවිය යුතු ලිපිනය:
ඩැනියල් ෂ්රයිබර්
GIZ ශ්‍රී ලංකා/ මාලදිවයින් කාර්යාලය
අංක 6,ජාවත්ත ඇවනියු,කොළඹ 5.

අසම්පූර්ණ යෝජනා සහ අවසන් දිනය පසු වී ලැබෙන යෝජනා සලකා බලනු නොලැබේ.

තරඟය ක‍්‍රියාත්මකවීම

සියළුම අයදුම්කරුවන් අතරින් අයදුම්කරුවන් නවදෙනෙකු තෝරාගැනෙනු ඇත. වෘත්තීය බලශක්ති උපදේශකවරයකු යටතේ තමන්ගේ යෝජනා තවදුරටත් වැඩිදියුණු කරගෙන ඒවා තීරක මඩුල්ල වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව එම තෝරාගත් අයදුම්කරුවන් නවදෙනාට ලැබෙනු ඇත. එසේ ඉදිරිපත් වන යෝජනා අතරින් සාර්ථකවීමට වඩාත් වැඩි නැඹුරුවක් පෙන්නුම්කරන යෝජනාව තෝරාගෙන ඊට ‘2019 ශ්‍රී ලංකා හරිත බලශක්ති ශූරයා’ නාමය ප‍්‍රදානය කෙරෙනු ඇත.

සුදුසුකම් ලැබීමේ නිර්ණායක සැපිරීම පමණක්ම තුළින් තෝරාගැනෙන බව හෝ අරමුදල් ලැබෙන බව සහතික නොකෙරේ.3

දෙ

ජයග්‍රාහකයා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

තෝරාගනු ලබන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව සෘජුවම දැනුවත් කිරීමක් සිදුකරන අතර වෙබ් අඩවියේ ප්‍රවෘත්ති අංශය යටතේ සහ ෆේස්බුක් ඔස්සේ පොදු දැනුම්දීමක් / නිවේදනයක්ද සිදු කෙරේ. එක් එක් අංශයේ හරිත බලශක්ති ශූරයා, ඉදිරිපත් කිරීම් සිදුකිරීමේ වැඩමුළුව අතරතුර ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

ප්‍රදානය

එක්එක් කාණ්ඩය යටතේ ජයග්‍රහණය කරනු ලබන අදහසක් තෝරා ගනු ලැබේ. තෝරාගනු ලබන සියළුම හරිත බලශක්ති ශූරයින් හට (යෝජනා 3ක් ) තම ව්‍යාපෘති අදහස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 4 (ආසන්න වශයෙන් යුරෝ 20000) ක තාක්ෂණික උපකරණ සහ පුහුණුව ලබා දෙනු ලැබේ

අයදුම් කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ

ඉලක්ක කණ්ඩායම්

හරිත බලශක්ති ශූරයා තරඟාවලිය සඳහා වන සියළුම සහභාගිවන්නන් පහත කාණ්ඩ තුනෙන් එකකට අයත් වන පරිදි වෙන් කරනු ලැබේ.

 • රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන
 • පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන
 • සිවිල් සමාජය, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන (NGO), ප්‍රජා පාදක සංවිධාන (CBO)

එක් එක් කාණ්ඩය යටතේ ඉදිරිපත් වන යෝජනා අතරින් වඩාත්ම ප්‍රශස්ත යෝජනා තුන පූර්ව තෝරාගැනීමට ලක්වන අතර අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදුකරමින් අවසාන තෝරාගැනීම් සිදු කිරීම සඳහා වන හැඩගැස්වීමේ වැඩමුළුවකදී එම යෝජනාවන් පිළිබඳ අවසාන නිගමනයට එළඹීම සිදුවනු ඇත.

ඔබට තනි වශයෙන් හෝ කණ්ඩායමක් වශයෙන් අයදුම් කළ හැකි අතර, එක් පුද්ගලයෙකු/ ආයතනයක් විසින් එවිය හැක්කේ එක අයදුම් පතක් පමණි. සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

ප්‍රවේශය

ව්‍යාපෘතියේ ශක්‍යතාවය සහ නවෝත්පාදන ස්වරූපය පැහැදිලි කොට දළ වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමත්, පවත්නා ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් මෙම අදහස ප්‍රයෝජනවත් සහ ප්‍රතිඵලදායී වන බව පෙන්වීම සඳහා පැහැදිලි සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමත් අවශ්‍ය වේ. ඔබට එක යෝජනාවකට වඩා වැඩි යෝජනා ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර එසේ නැතහොත් බහුවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අනෙකුත් තරඟකරුවන් හා කණ්ඩායම්ගත වීමට අවස්ථාව ඇත. එසේම තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක ඔබ විසින් සපුරාලනුයේ නම්, දැනට පවත්නා ව්‍යාපාතියක් පුළුල් කිරීම සඳහා වුවද ඔබට අයදුම් කළ හැකිය.

ජනතාක්ෂන් සමග එක්ව GIZ විසින් ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රථම ඒවා සංස්කරණය කිරීම සහ වඩාත් යෝග්‍ය තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පළාත් නවය තුළම පෙර සුදානම් කිරීමේ වැඩමුළු පවත්වනු ලැබේ. මෙම වැඩමුළුව සැකසුම් කොට ඇත්තේ ව්‍යාපෘති අදහස්වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන අතර සියළුම සහභාගිවන්නන්ට එයට සම්බන්ධ වන ලෙස ආරාධනා කරනු ලැබේ. (යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වැඩමුළුවට පැමිණීම අනිවාර්ය නොවේ.)

එක් එක් කාණ්ඩය යටතේ ඉදිරිපත් වන වඩාත්ම ප්‍රශස්ථ යෝජනාවන් ත්‍රිත්වය (කාණ්ඩ 3 යටතේ යෝජනා 9ක් ) අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කිරීම සඳහා වන හැඩගැස්වීමේ වැඩමුළුවකට යොමු කොට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශකත්වය යටතේ ව්‍යාපෘති අදහස් සමාලෝචනය කරනු ලැබේ. ජර්මානු තානාපති කාර්යාලය, ශ්‍රි ලංකා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ අධිකාරීන් සහ ප්‍රවීණයන් හා GIZ විසින් සමන්විත විනිශ්චය මණ්ඩලයක් මගින් එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා වන සුවිශිෂ්ඨ අදහස තෝරා ගනු ලැබේ. ජයග්‍රහණය කරන ව්‍යාපෘති අදහසට අදාළ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූල්‍යමය සහ තාක්ෂණික සහාය ලබා දෙනු ලැබේ.

මූල්‍ය මාර්ගෝපදේශ

ඔබේ ව්‍යාපෘතිය, මූල්‍යමය වශයෙන් මෙම වැඩසටහනින් ලබාදෙන අයවැය තුළ සාර්ථක කරගත හැකි ව්‍යාපෘතියක් විය යුතු ය. අමතර සම්පත් අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ සඳහා වෙනත් රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික හවුල්කරුවන් සමගින් සම්බන්ධවීමට ව්‍යාපෘති යෝජකයින් දිරිගන්වනු ලැබේ. එවන් මූලාශ‍්‍ර මෙම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඇතිකරගත යුතු වන අතර ඒ බව සහතික කෙරෙන ලේඛන අයදුම්පත සමගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

තෝරාගැනීමේ නිර්ණායක

නිර්ණායක ලැයිස්තුව

ඔබගේ යෝජනාව සඳහා පහත දැක්වෙන පරිදි ලකුණු පිරිනැමීම සිදු වේ.

 1. 20%

  තිරසර බලශක්ති විසඳුම් හා සම්බන්ධවී පැවතීම
  ඔබගේ යෝජනාව තිරසර බලශක්ති විසඳුමකට අදාළ කරගෙන හැකි විය යුතුය. බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීම මගින් (බලශක්තිය ඉතිරි කිරීම හෝ බලශක්ති නාස්තිය අවම කිරීම මගින්) මෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතයට ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් (පුනර්ජනනීය බලශක්ති විසඳුම් තුලින් කර්මාන්ත හෝ ක්‍රියාවලීන් (ව්‍යාපෘති) වෙත බලය සැපයීම මගින්) ඇති කරනු ලබන දායකත්වය මින් අදහස් කෙරේ. යෝජනාවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා මෙම ප්‍රවේශයන් දෙකම හෝ ඉන් එකක් තෝරා ගත හැකිය.

 2. 15%

  පවත්නා ගැටළුක් හෝ අභියෝගයක් ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඉදිරිපත් කිරීම සහ එවැන්නකට විසඳුමක් හෝ වැඩි දියුණු කිරීමක් යෝජනා කිරීම
  ඔබගේ යෝජනාව තුළින් අරමුණු කරනුයේ තිරසර බලශක්ති විසඳුම් භාවිතා කරමින් අඛණ්ඩව පවත්නා අභියෝගයකට හෝ ගැටළුවකට වැඩිදියුණු කිරීමක් හෝ විසඳුමක් සැකසීමටයි. ඔබගේ යෝජනාව තුළ ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන ගැටළුව එවැන්නක් වශයෙන් අවබෝධ කරගත යුතු අතර එම ගැටළුව නිශ්චිත ප්‍රදේශයක් හෝ පුද්ගල කන්ඩායමක් තුළ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ඇති වන ගැටළුවක් හෝ වඩා පුළුල් අවතීර්ණවීමක් ඇති කරමින් ජාතික මට්ටමින් ඇතිවන ගැටළුවක් හෝ විය හැකිය. ඔබ විසින් හසුරුවනු ලබන අභියෝගය තුළ යම් වැඩි දියුණු වූ තත්ත්වයක් ඇති කිරීම කෙරෙහි තුඩු දිය හැකි සැලකිය යුතු වෙනසක් ඔබගේ අදහස තුළින් අත්පත් කරගත යුතුය. ඔබගේ ව්‍යාපෘතිය තුළින් ඇති කරගැනීමට අපේක්ෂිත ප්‍රතිවිපාක පෙළගස්වා ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන අභියෝගය කෙරෙහි ඉන් ඇති කරන බලපෑම සහ එහි වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

 3. 20%

  මූල්‍යමය වශයෙන් කළමනාකරණය කරගත (හසුරුවාගත) හැකිවීම
  හරිත බලශක්ති ශූරයා ජයග්‍රාහී අදහසට අදාළ ව්‍යාපෘති අයවැය ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 4,000,000/- කි. එබැවින්, ඔබගේ අදහස ආශ්‍රිතව ඇස්තමේන්තුගත සියළුම පිරිවැය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ගණනය කිරීමක් ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්ය වේ. දැරිය යුතු වන සෑම පිරිවැයක් පිළිබඳවම මැනවින් සිතා ඉතා නිශ්චිතව ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍යය. ඇතැම් පිරිවැය පිලිබඳව ඔබට අවිනිශ්චිත වන්නේ නම් ඉදිරියේදී මතුවිය හැකි අනපේක්ෂිත පිරිවැය තත්ත්වයන් පිලිබඳ යම් ආරක්ෂක විධිවිධාන ගැනීමට හැකිවන අයුරින් ව්‍යාපෘති පිරිවැය පිළිබඳ අඩුවෙන් තක්සේරුවක් සිදුකිරීම වෙනුවට වැඩියෙන් තක්සේරුවක් කරන ලෙසට අපි නිර්දේශ කරමු.

  • කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැය
  • අතිරේක සේවා ගිවිසුම්/කොන්ත්‍රාත්තු
  • අවශ්‍ය උපකරණ
  • සුළු අතිරේක වියදම්

  යනාදී ප්‍රධාන සංරචක පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.

 4. 20%

  තාක්ෂණික වශයෙන් ශක්‍යතාවයක් පැවතීම
  ඔබගේ යෝජනාවේ ශක්‍යතාවය පිළිබඳ යළි සලකා බලන්න. දී ඇති කාලරාමුව ඇතුළත කළමනාකරණය කරගත හැකි ව්‍යාපෘති අදහසක් වීම මෙන්ම ඔබගේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ තාක්ෂණික අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීමද මෙයට ඇතුළත් වේ. ඔබගේ යෝජනාවට ඇතුළත් ව්‍යාපෘති පියවර ඒවාට අදාල කාර්යභාරයන් හා ගතවන කාල පරාසයන් පිලිබඳ ශක්‍යතා අනුපිළිවෙලකට පිලිබිඹු කිරීම සඳහා කාර්යසටහනක්ද මෙයට එක් කරන්න. ඔබගේ ව්‍යාපෘතියේ තිරසර සහ දීර්ඝකාලීන භාවිතය සහතික කිරීම සඳහා ඉඩකඩ සලසමින් ඔබගේ අදහස දීර්ඝකාලීන වශයෙන් භාවිතයට ලක් වීම සහතික කිරීම සඳහා හේතුවන ප්‍රවේශයක් පිළිබඳ සලකා බලන්න. අනාගතය සඳහා පවත්වා ගැනීමේ රාමු සැකිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වේ..

 5. 10%

  ඔබගේ යෝජනාවෙන් බලපෑමට ලක්වන සමාජය විසින් පිලිගනු ලැබීම
  ඔබගේ ව්‍යාපෘතිය තුළින් ඇතිවන ප්‍රතිඵලයන්ගේ ධානත්මක බලපෑම් අත් විඳිනු ලබන අදාළ ආයතන සහ තැනැත්නත් විසින් ඔබගේ ව්‍යාපෘති අදහස පිළිගත යුතු වන බව සිත්හි තබා ගන්න. ඔබගේ යෝජනාව, බලපෑමට ලක් වන සමාජයේ සහ වටපිටාවේ පසුතලයන්ට යෝග්‍ය සේ සකස් විය යුතුය. ඔබගේ යෝජනාව සරල අයුරින් භාවිතයට ගැනීම සඳහා මින් සහාය සැලසෙන අතර සාධනීය දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක්ද සහතික කෙරේ.

 6. 15%

  තිරසර වූ බලපෑමක් පවත්වාගනු ලබන අතර දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් පිලිබිඹු කිරීම
  ඔබගේ යෝජනාව පිළිබඳ තිරසර ප්‍රවේශයක් පැවතීම වැදගත් වේ. මින් අදහස් වනුයේ පුනර්ජනනීය සම්පත් වැඩියෙන් භාවිතාවට ලක්වීම, කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායු විමෝචන ඉතා අඩුවීම හෝ ශුන්‍ය වීම, දූෂණය අවම වීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ද්‍රව්‍ය භාවිතාව යන තත්ත්වයන් පැවතීම වඩාත්ම සතුටුදායක බවයි. තවද, ඔබේ අදහස තුළින් අතිරේක ගැටළු නිර්මාණය කිරීමකින් තොරව, පවත්නා අභියෝගයකට දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් ඉදිරිපත් කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ. විසඳුම්වල දීර්ඝකාලීන පැවැත්ම යනු තිරසර ප්‍රවේශයක ප්‍රධාන සංරචකයකි.

විනිශ්චය සභාව

අවසන් වටයට තෝරාගනු ලැබීමේ කටයුතු ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම විසින් සිදුකරන අතර සෑම යෝජනාවක්ම තනි තනි වශයෙන් තක්සේරුවට ලක් කරනු ලබන නිර්ණායක ලැයිස්තුවක් මත පදනම්ව එය සිදු කරනු ලැබේ.

අවසාන වටයට තෝරා ගනු ලැබුවන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම් වලට අනුව, විනිශ්චය සභාව විසින් එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා හරිත බලශක්ති ශූරයා තෝරාගැනීම සිදුකරන අතර GIZ ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය සහ කොළඹ පිහිටි ජර්මානු ෆෙඩරල් සමූහාණ්ඩු තානාපති කාර්යාලය නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් මෙම විනිශ්චය සභාවට ඇතුළත් වේ.