අප පිළිබඳ යමක්

සමස්ථ දිවයිනේම සන්නිවේදනය සැලකියයුතු මට්ටමකින් සංවර්ධනය හරහා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් දරන වෑයමට ෆෙඩරල් විදේශ කාර්යාලය වෙනුවෙන් සහය ලබාදෙන්නේ GIZ ආයතනය විසිනි.

1 වන අංගය

මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය

ෆෙඩරල් විදේශ කාර්යාලයේ බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් වන විදේශ ප‍්‍රතිපත්තියේ අරමුණුවලට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ මාධ්‍ය ආවරණය වන මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයක් හරහා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

තම දෛනික වැඩකටයුතු සඳහා කාර්යක්ෂමව බලශක්තිය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහසුවෙන් අනුගමනය කළ හැකි ප‍්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශ නිවෙස්වලට ලබාදීම සඳහා සාම්ප‍්‍රදායික මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍ය එ්කාබද්ධ කිරීමට මෙම ව්‍යාපාරය හරහා කටයුතු කරනු ලබේ. ජර්මනියේ භාවිතා වන පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ‍්‍ර සඳහා උදාහරණ ලබාදෙමින් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනට පවත්නා තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ද, ජර්මනියේ බලශක්ති සංක‍්‍රාන්තිය සම්බන්ධයෙන් දල විස්තරයක් ලබාදීම ද මෙහිදී සිදු කෙරේ. හරිතාගාර වායු පිට කිරීම සහ වායු දූෂණය අඩුකිරීමෙහි ලා පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් ඉටුකෙරෙන වැදගත් භූමිකාව පිළිබඳව සරළව හා පහසුවෙන් අවබෝධකරගත හැකි අන්දමින් පැහැදිලි කරදෙනු ලැබේ.

මෙම වැඩසටහනට පහත දැක්වෙන මොඩියුල ඇතුළත් වේ: (1) සමාජ මාධ්‍ය (විශේෂයෙන්ම ෆේස්බුක්), (2) කාටූන්, (3) 2019 වසරේ ජයග‍්‍රාහී අදහස ප‍්‍රචාරය කිරීම සඳහා කෙරෙන වීථි ප‍්‍රදර්ශනය, (4) අනෙකුත් මුලපිරීම් සමගින් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.

2 වන අංගය

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති විශිෂ්ඨත්වය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම

මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය හරහා පතුරුවාලන පණිවුඩය මත පදනම් වෙමින් බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව තමන්ගේ නව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමටත් දෙවන වරටත් ජාතික මට්ටමින් ක‍්‍රියාත්මක වන තරඟාවලියට සහභාගිවීමටත් ප්‍රජාවන්ට, සිවිල් සමාජයට, පෞද්ගලික අංශයට සහ පාසල්වලට ආරාධනා කරනු ලැබේ.

තෝරාගැනීමේ කාර්යපටිපාටියක් හරහා, සාර්ථකත්වයට වඩාත්ම වැඩි නැඹුරුවක් ඇති බවක් පෙන්නුම් කරන අයදුම්පත් නවයක් තෝරාගනු ඇති අතර, එම අයදුම්පත් නියෝජනය කරන්නන්ට වැඩමුළුවකට සහභාගිවීම සඳහා ආරාධනා කෙරෙනු ඇත. එහිදී, එකිනෙකා සමගින් ජාලකරණයටත් වෘත්තීයමය මාර්ගෝපදේශකත්වය යටතේ තමන්ගේ ව්‍යාපෘති යෝජනා තවදුරටත් වැඩිදියුණු කරගැනීමටත් ඔවුනට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත. එසේම, පසුගිය වසරේ ජයග‍්‍රාහි කණ්ඩායම සමගින් අදහස් හුවමාරුවක් සඳහා ද සැලසුම් සකසා තිබේ.