හරිත බලශක්ති ශූරයා (Green Energy Champion) ව්‍යාපෘතිය බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ සවිඥානික බලශක්ති පරිභෝජනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මෙහෙයුමක 2016 සිට යෙදී සිටින අතර දැන් එහි සිව්වන අදියරෙහි පසු වේ. මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ හරිත බලශක්ති පුරෝගාමීන් බිහි කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණු වේ.

ග්‍රීන් එනර්ජි චැම්පියන් ඇක්සලරේටර් 2021

හරිත බලශක්ති ශූරයා 2021 ඔබේ ව්‍යාපාර වර්ධන වේගය කඩිනම් කිරීම සඳහා තීව්‍ර, වේගවත් හා ගැඹුරු පුහුණුවක් සහිත උසස් වැඩසටහනක් ඔබට ඉදිරිපත් කරයි.

මෙහි අරමුණ වන්නේ ආරම්භක ව්‍යවසායකයින්ගේ මෙහෙයුමක් වන මිනිසුන්ට සහ පෘථිවියට වඩා හොඳ අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සහාය ලබා දීමයි. මෙය හැච් වර්ක්ස් (Hatch Works) සහ ගුඩ් ලයිෆ් එක්ස් Good Life X (GLX) විසින් ක්‍රියාවට නැංවෙන අතර, තෝරාගත් සහභාගිවන්නන් හට ක්ෂේත්‍ර ප්‍රවීණයන්ගේ උපදේශනය හා මෙහෙයවීම යටතේ තම අදහස් වෙළඳපල වෙත සුදානම් කිරීම සඳහා ආධාරක සම්පත් සහ යටිතල පහසුකම් සලසා දෙනු ලැබේ.