හරිත බලශක්ති ශූරයා

හරිත බලශක්ති ශූරයා (Green Energy Champion) ව්‍යාපෘතිය බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ සවිඥානික බලශක්ති පරිභෝජනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මෙහෙයුමක 2016 සිට යෙදී සිටින අතර දැන් එහි සිව්වන අදියරෙහි පසු වේ. මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ හරිත බලශක්ති පුරෝගාමීන් බිහි කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණු වේ.

ජර්මානු ෆෙඩරල් විදේශ කාර්යාලය වෙනුවෙන්, GIZ කොළබ කාර්යාලය/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ GmbH, ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල අමාත්‍යාංශය, සහ සූර්ය, සුළං හා ජල විදුලි උත්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත සහාය දක්වයි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික අංගයක් වන්නේ හැච් වර්ක්ස් (Hatch Works) සහ ගුඩ් ලයිෆ් එක්ස් (Good Life X) සම සහභාගීත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ග්‍රීන් එනර්ජි චැම්පියන් ඇක්සලරේටර් 2021 වැඩසටහනයි. මෙම වැඩසටහන මගින් බලශක්ති කාර්යක්ෂම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට සක්‍රීයව උත්සාහ දරන ව්‍යාපාර හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන්ට පුහුණුව සඳහා සම්පත් සැපයීම සහ නව නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය දිශානතිය සැපයීම මෙමගින් සිදුකරනු ලබයි. ග්‍රීන් එනර්ජි චැම්පියන් ඇක්සලරේටර් 2021 වැඩසටහනට සහභාගිවන්නන් හට ගෝලීය වෙළඳපල වෙත පිවිසීමට හා ඔවුන්ගේ සන්නාම දෘශ්‍යතාව දේශීයව සහ ජාත්‍යන්තරව ඉහළ නැංවීමටද මෙමගින් අවස්ථාව සැලසේ. මෙම ව්‍යාපෘතියට ශ්‍රී ලංකාවේ ජර්මානු කර්මාන්ත හා වාණිජ නියෝජිතයින් (Delegation of German Industry and Commerce in Sri Lanka) මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර බලශක්ති අධිකාරිය ද සහය දක්වයි.

ග්‍රීන් එනර්ජි චැම්පියන් ඇක්සලරේටර් 2021 පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර මෙතැන ක්ලික් කරන්න.