ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති පැතිකඩ

මධ්‍යකාලීන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරනුයේ සිය ප්‍රධාන බලශක්ති මූලාශ්‍රයන් වශයෙන් තෙල් සහ ගල් අඟුරු මත යැපෙන තත්ත්වය අඩු කිරිමටයි. දැනට රටෙහි බලශක්ති අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් සියයට 60 ක් පමණ සපුරාලනු ලබන්නේ පොසිල ඉන්ධන මගිනි. මෙමගින් සැලකිය යුතු පාරිසරික බලපෑමක් සිදුවනවා පමණක් නොව, බලශක්ති පරිභෝජනය සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමත් සමග විදේශ විනිමය බැහැරට ගලා යාම ඉහළ යාමට හේතු වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් රජය වෙනත් විදුලි උත්පාදන විකල්ප ගවේෂණය කරමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව සිය ජලවිදුලි උත්පාදන හැකියාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කොට ඇති තත්ත්වයක් තුළ සූර්ය බලශක්තිය, ජෛව ස්කන්ධය සහ සුළං බලය භාවිතා කිරිම සදහා වන සුවිශිෂ්ඨ තත්ත්වයන් රට තුළ ඇත. මෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධව, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම තුලින් රට බලශක්ති ආනයනයන් මත යැපීම සහ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය පහළ යාම සිදුවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය සතුව පහත සදහන් ඉලක්කයන් ඇත.

වසර 2030 වන විට ශ්‍රි ලංකාව බලශක්තිය අතින් ස්වයංපෝෂිත ජාතියක් බවට පත් කිරීමට

සංරක්ෂණය සහ කාර්යක්ෂම භාවිතය තුලින් බලශක්ති ඉල්ලුමේ වර්ධනය 2% කින් අඩු කිරීමට

2014 වසරේදී 50% ක් ව පැවති පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්‍රයන්ගෙන් සිදුවන විදුලි උත්පාදන කොටස වසර 2020 වන විට 60% දක්වා ඉහළ නැංවීමට සහ
අවසානයේදි වසර 2030 වන විට සමස්ත ඉල්ලුම පුනර්ජනනීය බලශක්ති සහ වෙනත් දේශීය බලශක්ති සම්පත් තුලින් සපුරාලීමට

වසර 2025 වන විට බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ කාබන් පියසටහන 5% කින් අඩු කිරීමට

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති කේන්ද්‍රය පිලිබද වැඩිදුර හැදෑරීම සදහා ENERGY EMPOWERED NATION 2015-2025 වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.