හරිත බලශක්ති ශූරයා – 2016

හරිත බලශක්ති ශුරයා 2017 ව්‍යාපෘතිය යනු බලශක්ති සංරක්ෂණය පිළිබඳ ජනතාවගේ දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති නවෝත්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 2016 වර්ෂයේදි ජාතික වශයෙන් පවත්වන ලද දියත් කිරීමෙහි ඉදිරි පිම්මකි.

මෙම ව්‍යාපාරයෙහි එක් කොටසක් වනුයේ, තිරසර සහ පවිත්‍ර බලශක්ති විසඳුම් විදහා දක්වන ආදර්ශයක් බවට පත් විය හැකි “හරිත බලශක්ති ශූරයකු” ගේ මූලික සැලැස්ම හඳුනාගැනිම සඳහා වූ තරඟයකි.

ජනතා ප්‍රතිචාරය ඉතාම ප්‍රබල වූ අතර තරඟය පුරාවට කැපීපෙනෙන ව්‍යාපෘති යෝජනා විශාල සංඛ්‍යාවක් ලැබුණි. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රාහකයා වශයෙන් තෝරාගන්නා ලද අතර ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වූ මූල්‍ය සහාය සහ තාක්ෂණික ප්‍රවීණත්වය ඔවුන්වෙත ලබා දෙන ලදී.

2017 ජනවාරි මස, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියර අවසාන කිරීමෙන් පසුව, “හරිතානන්ද” නම් වූ උත්සවයකදී අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා ජර්මානු තානාපති ජේන් රෝඩේ (Jorn Rohde) විසින් හරිත බලශක්ති ශූරයා තරඟයේ ජයග්‍රාහකයාට ප්‍රදානය කරනු ලබන පහසුකම් නිල වශයෙන් පිරිනමන ලද අතර දැනට ආනන්ද විද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරයට බලය සපයනු ලබන සූර්ය බලශක්ති ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා පද්ධතියක්ද එයට ඇතුළත් විය. විදුලිබල සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාද මෙම උත්සව අවස්ථාවට ආරාධනා ලැබූ සම්භාවනීය පිරිස අතර විය.

සූර්ය බලශක්තිය, ජෛව ස්කන්ධ (bio mass) සහ සුළං බලශක්තිය භාවිතා කිරීම සඳහා යෝග්‍ය වන විශිෂ්ඨ තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාව සතුව පවතින බැවින්, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කරමින් සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතය දිරිගන්වමින් ජර්මානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ද මේ සඳහා වැඩිදුරටත් සහාය සලසනු ඇත.