හරිත බලශක්ති ශූරයා 2016

හරිත බලශක්ති ශූරයා 2016 යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති සංරක්ෂණය පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ බලශක්ති නවෝත්පාදනයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රට පුරා පැවත්වු ව්‍යාපෘතියකි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ කැපී පෙනෙන හා වැදගත් අංගයක් වූයේ තිරසාර බලශක්ති විසඳුම් සඳහා ආදර්ශයක් වන ‘හරිත බලශක්ති ශූරයකු’ සොයා ගැනීම ගැනීමයි.

මහජන ප්‍රතිචාරය ඇදහිය නොහැකි තරම් විශාල වූ අතර කැපී පෙනෙන ව්‍යාපෘති යෝජනා විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණියේය. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රාහකයා ලෙස තෝරාගත් අතර ඔවුන්ගේ යෝජිත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූල්‍ය ආධාර හා තාක්ෂණික විශේෂඥ දැනුමද මෙයින් ලබා ලදී.

2017 ජනවාරි මස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරෙන් පසුව, ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ හිටපු ජර්මානු තානාපති ජෝර්න් රෝඩ් සමඟ හරිත බලශක්ති ශූරතා තරඟයේ ජයග්‍රාහකයාට පිරිනමන පහසුකම් නිල වශයෙන් භාර දෙන ලදි – ‘හරිතානන්ද’නමින් නම් කරන ලද උත්සවයයේ දී මේ වන විට ආනන්ද විද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරයට බලය සපයන Solar Photovoltaic System ලබා දුන් අතර එවකට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාද මෙම අවස්ථාවේ පිළිගත් සම්භාවනීය අමුත්තන් අතර විය.

හරිත බලශක්ති ශූරයා 2016 අවසානයේ, ජර්මානු ෆෙඩරල් විදේශ කාර්යාලය බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතය දිරිගැන්වීමට අඛණ්ඩව සහයෝගය ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වු අතර, සූර්ය, ජෛව ස්කන්ධ හා සුළං බලශක්තිය උත්තේජනය කිරීමේ විශිෂ්ට ප්‍රතිග්‍රාහකත්වය සහ හැකියාව පිළිබඳව රටට ප්‍රශංසා කළේය.