හරිත බලශක්ති ශූරයා 2017

හරිත බලශක්ති ශූරයා 2017 ජුනි මාසයේදී දියත් කරන ලද අතර එය සති හතක කාලයක් සඳහා විවෘත කරන ලදි. පෞද්ගලික කණ්ඩායම්, මහ නගර සභා, විශ්ව විද්‍යාල, මහජන සංවිධාන සහ කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායන්ගෙන් අයදුම්පත් 80 ක් පමණ මෙයට ලැබුණි.

ඉංජිනේරු උපදේශන සමාගමක් විසින් අයදුම්පත් සවිස්තරාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව, හොඳම අයදුම්කරුවන් 10 දෙනා තවදුරටත් ඇගයීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර චාරිකා සංවිධානය කරන ලදී. අපේක්ෂකයින් දස දෙනාගෙන් පස්දෙනෙකු තෝරා ගැනීමෙන් අනතුරුව දින දෙකක ‘Fine-tuning Workshop’ සඳහා ආරාධනා කරන ලද අතර එහිදී වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශකත්වය යටතේ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති අදහස් සංශෝධනය කිරීමට හැකි විය.

මෙම වැඩමුළුව තීරණාත්මක අංගයන් වන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, ව්‍යාපෘතියේ තාක්‍ෂණික හා මූල්‍යමය ශක්‍යතාව, ඉදිරිපත් කිරීමේ කුසලතා පිළිබඳව සවිස්තර කෙරූ අතර ඉංජිනේරු කණ්ඩායමේ සහාය ඇතිව ව්‍යාපෘති අදහස් සංශෝධනය කිරීම සඳහා උපදේශනය සිදු විය.

සාර්ථක වැඩමුළුවෙන් පසුව, අපේක්ෂකයින්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල ජූරි සභාවක් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා කරන ලදී. එම ජූරි සභාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ හිටපු ජර්මානු තානාපති ජෝර්න් රෝඩ්, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ හිටපු අතිරේක ලේකම් ඩී.ඩී අමරතුංග, ශ්‍රී ලංකා බලශක්ති කළමනාකරුවන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයෙක් සහ GIZ ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත විය.

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) රුපියල් මිලියන 10 ක් (යුරෝ 58,000) වටිනා ස්ථාපනයන් සහ උපකරණ ලබා ගනිමින් 2017 හරිත බලශක්ති ශූරයා බවට පත්විය. දෙවන ස්ථානය රාජ්‍ය විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය සහ මඩකලපුවේ මහ නගර සභාවේ සහයෝගයෙන් Diyagala Boys’ Town ලබා ගත් අතර ඔවුන්ට රුපියල් මිලියන 2.5 ක් (යුරෝ 14,000 ක්) පිරිනමන ලදී. තෙවන ස්ථානය දිනාගත් අයට රුපියල් මිලියන 1.5 ක (යුරෝ 9,000) ත්‍යාගයක් හිමි විය.