හරිත බලශක්ති ශූරයා 2019

හරිත බලශක්ති ශූරතාවලියේ තෙවන අදියර සඳහා දිවයිනෙන් බොහෝ ප්‍රතිචාර ලැබුණු අතර එය ශූරයන් තිදෙනෙකු තෝරා ගැනීමෙන් අවසන් විය. ඔවුන් රාජ්‍ය අංශය, පෞද්ගලික අංශය සහ සිවිල් සමාජ/ ප්‍රජා පාදක සංවිධාන (CBOs) යන කාණ්ඩ වලින් නියෝජනය විය.

ශූරතාවලිය ආරම්භ වූයේ අයදුම්කරුවන් නව දෙනෙකු වැඩමුළුවක් සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් පසුව ඔවුන්ගේ අදහස් සහ ඉදිරිපත් කිරීම් තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සදහා විශේෂඥ උපදෙස් හා ප්‍රතිපෝෂණය ලබා දෙන ලදි. වැඩමුළුව අවසානයේ අපේක්ෂකයින් තක්සේරු කරනු ලැබුවේ ප්‍රවීණ ජූරි සභාවක් විසිනි. මෙම ජූරි සභාව ජර්මානු තානාපති කාර්යාලයේ, විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ; ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර බලශක්ති අධිකාරියේ සහ GIZ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත විය. ඉන්පසු ශූරයන් තිදෙනෙකු තෝරා ගන්නා ලද අතර රු. මිලියන 4 බැගින් වටිනා තාක්‍ෂණික උපකරණ සහ ආධාරක ඔවුන්ගේ නව්‍ය හා තිරසාර අදහස් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රදානය කරන ලදි.

රාජ්‍ය අංශයේ ත්‍යාගය කුලියාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ තෙක්ලා ශ්‍රියානි සහ කණ්ඩායම විසින් දිනාගත් අතර එය එම නගරයේ අකාර්යක්ෂම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ගැටලුව විසඳීම සඳහා ජෛව ගෑස් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම, කිලෝවොට් 10 කින් යුත් සූර්ය කෝෂ පද්ධතියක් වහලයක් මත ස්ථාපිත කිරීම සහ ප්‍රජාව අතර තිරසාර භාවිතයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම යන හේතූන් මත පිරිනමන ලදී.

Thermal R Industries – මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සහාය ඇතිව ආරම්භ කරනු ලැබූ ව්‍යාපාරයක් වන අතර එය පෞද්ගලික අංශයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්විය. නව්‍ය නියමු ව්‍යාපෘතියක් වන මෙය ද්වි-ස්ට්‍රෝක් (Two Stroke) ත්‍රිරෝද රථ එන්ජින්, විද්‍යුත් ධාවක බවට පරිවර්තනය කිරීම සිදු කරන අතර එසේ පරිවර්තනය කරන ලද එක ත්‍රිරෝද රථයක 68% කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩු කිරීමක් සහතික කෙරේ.

CBOs කාණ්ඩයේ හරිත බලශක්ති ශූරයා බවට පත් වුයේ සබරගමුව ජනතා පදනම නියෝජනය කරමින් සුගත් චන්ද්‍රසේන මහතාය. ඔහු මෙය දිනා ගත්තේ දේශීය කිතුල් කර්මාන්තය බල ගැන්වීම සඳහා ජල විදුලිය උපයෝගී කර ගැනීමට, යාබද පාසලක සිසුන්ට විදුලිබල ගැටළුවකින් තොරව සිය අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා සූර්ය බලශක්ති පද්ධතියක් වහලයක් මත ස්ථාපනය කිරීම සහ ගමේ නිෂ්පාදිත සියලුම භාණ්ඩ සඳහා පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන ක්‍රම සංවර්ධනය කිරීම යන උත්සාහයන් වෙනුවෙනි.

හරිත බලශක්ති ශූරතාවලිය 2019 සඳහා ජර්මානු ෆෙඩරල් විදේශ කාර්යාලය අරමුදල් සපයන ලද අතර ශ්‍රී ලංකා තිරසාර බලශක්ති අධිකාරිය හා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

ව්‍යාපෘතියේ මූලික අවධාරණය වූයේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, අනාගත ශක්තියේ පදනම කිරීම සදහා හවුල් දැක්මක් ඇති කිරීමයි. අනාගතයේ දී සමාන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට මග පාදමින්, දිවයිනේ තිරසාර බලශක්තිය සඳහා හොඳම ප්‍රායෝගික ආකෘති ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ජයග්‍රාහී ප්‍රවේශයන් විශාල වශයෙන් සමත් විය.